Nabídka sportovního tábora 2019.docx 

 

 Pokud Vaše dítě cokoliv zapomene v tělocvičně.

 Mobil na správce pana Petra Cvrčka: +420 725 778 947